مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات برنامه ریزی سکونت گاه های انسانی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jshsp.iaurasht.ac.ir/
دفتر مجله رشت
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-5968
شاپا الکترونیکی 2538-595x
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jshsp@iaurasht.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=98sYElIAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 4 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات آدرس قبلی وب سایت نشریه: www.jshsp.ir اطلاعات کلی مربوط به سایت جدید در حال بروز رسانی می باشد . تاریخ مجوز علمی پژوهشی وزارت علوم 1/9/95 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=98sYElIAAAAJ
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 نصراله مولائی هشجین سردبیر
2 تیمور آمار مدیر مسئول
3 عیسی پوررمضان مدیر داخلی
4 احمد پوراحمد اعضای هیات تحریریه
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دفتر مجله
6 محمدتقی شیخی اعضای هیات تحریریه
7 سید حسن مطیعی لنگرودی اعضای هیات تحریریه
8 نصراله مولائی هشجین اعضای هیات تحریریه
9 مسعود مهدوی اعضای هیات تحریریه
10 تیمور آمار اعضای هیات تحریریه
11 نادر زالی اعضای هیات تحریریه
12 محمدتقی رهنمایی اعضای هیات تحریریه
13 امیررضا کریمی آذری اعضای هیات تحریریه
14 اکبر معتمدی مهر اعضای هیات تحریریه