مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات برنامه ریزی سکونت گاه های انسانی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jshsp.iaurasht.ac.ir/
صاحب امتیاز رشت
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه JSHSP
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-5968
شاپا الکترونیکی 2538-595x
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jshsp@iaurasht.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 2 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات آدرس قبلی وب سایت نشریه: www.jshsp.ir اطلاعات کلی مربوط به سایت جدید در حال بروز رسانی می باشد . تاریخ مجوز علمی پژوهشی وزارت علوم 1/9/95
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 نصراله مولائی هشجین سردبیر
2 اکبر معتمدی مهر مدیر مسئول
3 عیسی پوررمضان مدیر داخلی
4 احمد پوراحمد اعضای هیات تحریریه
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت صاحب امتیاز
6 محمدتقی شیخی اعضای هیات تحریریه
7 سید حسن مطیعی لنگرودی اعضای هیات تحریریه
8 نصراله مولائی هشجین اعضای هیات تحریریه
9 مسعود مهدوی اعضای هیات تحریریه
10 تیمور آمار اعضای هیات تحریریه
11 نادر زالی اعضای هیات تحریریه
12 محمدتقی رهنمایی اعضای هیات تحریریه
13 امیررضا کریمی آذری اعضای هیات تحریریه
14 اکبر معتمدی مهر اعضای هیات تحریریه