مشخصات نشریه
عنوان نشریه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Biotechnology and Applied Microbiology journal
آدرس وب سایت نشریه http://bamj.iauctb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره شماره 1 و 2، بهار و تابستان 95 - شهریور 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مریم تاج آبادی مدیر مسئول
2 سید محمد مهدی حمدی سردبیر
3 بهین امیدی مدیر داخلی