مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت عملیات
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله مرند
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1399
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 غفار تاری مدیر مسئول
2 هوشنگ تقی زاده سردبیر
3 حسنعلی آقاجانی اعضای هیات تحریریه
4 حبیب ابراهیم پور اعضای هیات تحریریه
5 سلیمان ایران زاده اعضای هیات تحریریه
6 عبدالحمید صفایی قادیکلائی اعضای هیات تحریریه
7 محمد فاریابی اعضای هیات تحریریه
8 علیرضا بافنده زنده اعضای هیات تحریریه