مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات میان‌فرهنگی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://icsq.journals.iau.ir/
دفتر مجله معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
موضوع علوم انسانی / توسعه فرهنگی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8663
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه icsq@journals.iau.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 38 - بهار 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید طه هاشمی مدیر مسئول
2 نوذر شفیعی سردبیر
3 مرضیه ابوذری مدیر داخلی
4 عزیز شاه محمدی مدیر اجرایی
5 نوذر شفیعی ویراستار
6 رحمت حاجی مینه ویراستار انگلیسی
7 باقر ساروخانی اعضای هیات تحریریه
8 تقی ترابی اعضای هیات تحریریه
9 علی ساعی اعضای هیات تحریریه
10 محمود سریع القلم اعضای هیات تحریریه
11 نوذر شفیعی اعضای هیات تحریریه
12 حمید عبداللهیان اعضای هیات تحریریه
13 محمد رحیم عیوضی اعضای هیات تحریریه
14 ابراهیم متقی اعضای هیات تحریریه
15 محمد مهدی مظاهری اعضای هیات تحریریه
16 منصور میراحمدی اعضای هیات تحریریه
17 سید محمد صادقی مهدوی اعضای هیات تحریریه
18 مهرداد نوابخش اعضای هیات تحریریه