مشخصات نشریه
عنوان نشریه بیولوژی کاربردی بیولوژی کاربردی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/
دفتر مجله قم
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-3434
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه biology@qom-iau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 41 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه در پایگاههای DOAJ,ROAD,DRJR,CIVILICA<,Magiranنمایه می شود_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرح فراهانی سردبیر
2 زهرا حاجی اقاجانی مدیر مسئول
3 مینا رمضانی اعضای هیات تحریریه
4 آدرنوش جعفری اعضای هیات تحریریه
5 سید محمد مهدی حمدی اعضای هیات تحریریه
6 سید داور سیادت اعضای هیات تحریریه
7 منصور ابراهیمی اعضای هیات تحریریه