مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشهای سیاسی و بین‌المللی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jpir.iaujournals.ir
صاحب امتیاز تاکستان
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8035
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jpir@tiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 41 - اسفند 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محسن جلیلوند مدیر مسئول
2 ابراهیم متقی سردبیر
3 حمید احمدی اعضای هیات تحریریه
4 سیداسدالله اطهری اعضای هیات تحریریه
5 محسن جلیلوند اعضای هیات تحریریه
6 رحمت حاجی مینه اعضای هیات تحریریه
7 حسن شمسینی غیاثوند اعضای هیات تحریریه
8 ابومحمد عسگرخانی اعضای هیات تحریریه
9 مهدی علیخانی اعضای هیات تحریریه
10 فاضل فیضی اعضای هیات تحریریه
11 صمد قائم پناه اعضای هیات تحریریه