مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Heterocyclic Chemistry International Journal of Heterocyclic Chemistry
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijhc.iauahvaz.ac.ir/
دفتر مجله اهواز
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه Int.J.Heterocycl.Chem
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6888
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijhc@iauahvaz.ac.ir.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ijhc.iauahvaz.ac.ir/
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 1 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محسن نیکپور مدیر مسئول
2 جواد عزیزیان سردبیر
3 محمد کاظم محمدی مدیر داخلی
4 محمد کاظم محمدی جانشین سردبیر
5 عیسی یاوری اعضای هیات تحریریه
6 علی جاوید صباغیان اعضای هیات تحریریه
7 حسین عشقی اعضای هیات تحریریه
8 YASINALLI B. TAMBOLI اعضای هیات تحریریه
9 Eugene V Babaev اعضای هیات تحریریه
10 Adel Shaban Azab اعضای هیات تحریریه
11 Ahmed Moustafa Hassan El Nemr اعضای هیات تحریریه
12 G. SYAM PRASAD اعضای هیات تحریریه
13 M. G. SETHURAMAN اعضای هیات تحریریه
14 رشید بدری اعضای هیات تحریریه