مشخصات نشریه
عنوان نشریه ادبیات عرفانی و اسطوره‌‌شناختی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] journal of mytho-mystic literature
آدرس وب سایت نشریه http://jmmlq.azad.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران جنوب
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه jmmlq
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 2008-4420
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jmmlq@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://jmmlq.azad.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 55 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب صاحب امتیاز
2 سهیلا موسوی سیرجانی مدیر مسئول
3 امیربانو کریمی سردبیر
4 سهیلا فرجی مدیر داخلی
5 احمد ابومحبوب اعضای هیات تحریریه
6 علی محمد سجادی اعضای هیات تحریریه
7 ابوالقاسم رادفر اعضای هیات تحریریه
8 سهیلا صارمی اعضای هیات تحریریه
9 مهدی ماحوزی اعضای هیات تحریریه
10 مظاهر مصفا اعضای هیات تحریریه
11 محمد سرور مولایی اعضای هیات تحریریه
12 حسین محمدی ویراستار ادبی نشریه
13 افسانه حسن زاده دستجردی ویراستار ادبی نشریه
14 رضا امینی ویراستار انگلیسی
15 مظفر امینی ویراستار انگلیسی
16 مهدیه منصوری صفحه آرا
17 سهیلا موسوی سیرجانی دبیر تخصصی
18 سهیلا موسوی سیرجانی جانشین سردبیر
19 روشنک درخشانی گرافیست
20 ناصر زعفرانچی ویراستار انگلیسی
21 مهدیه منصوری مدیر وب سایت