مشخصات نشریه
عنوان نشریه ادبیات عرفانی و اسطوره‌‌شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره‌‌شناختی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] journal of mytho-mystic literature
آدرس وب سایت نشریه http://jmmlq.azad.ac.ir/
دفتر مجله تهران جنوب
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 2008-4420
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jmmlq@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jmmlq.azad.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 17 - شماره 62 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب دفتر مجله
2 سهیلا موسوی سیرجانی مدیر مسئول
3 امیربانو کریمی سردبیر
4 مهدیه منصوری مدیر داخلی
5 ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق اعضای هیات تحریریه
6 ابوالقاسم رادفر اعضای هیات تحریریه
7 علی محمد سجّادی اعضای هیات تحریریه
8 قدمعلی سرّامی اعضای هیات تحریریه
9 سهیلا صارمی اعضای هیات تحریریه
10 عبدالحسین فرزاد اعضای هیات تحریریه
11 سرور مولایی اعضای هیات تحریریه
12 مهدی ماحوزی اعضای هیات تحریریه
13 سهیلا موسوی سیرجانی جانشین سردبیر
14 سهیلا موسوی سیرجانی دبیر تخصصی
15 مهدیه منصوری صفحه آرا
16 مهدی سلطانی گازار صفحه آرا
17 فاطمه عبدی ویراستار ادبی
18 مهناز بهمن ویراستار ادبی
19 لادن مدیر ویراستار انگلیسی
20 حسن یعقوبی ویراستار انگلیسی
21 ناصر زعفرانچی ویراستار انگلیسی
22 مهدیه منصوری مدیر وب سایت
23 روشنک درخشانی گرافیست