مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Structural Engineering and Geotechnics
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.qjseg.ir/
دفتر مجله قزوین
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی عمران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2476-5465
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه qjseg@qiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 2 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&authuser=1&user=WVSGPZYAAAAJ
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهران سیدرزاقی مدیر مسئول
2 محمد آزادی مدیر داخلی
3 فریبرز ناطقی الهی سردبیر
4 عبدالرضا سروقد مقدم اعضای هیات تحریریه
5 هومبرتو واروم اعضای هیات تحریریه
6 فریبرز ناطقی الهی اعضای هیات تحریریه
7 پدرام صادقیان اعضای هیات تحریریه
8 سید مجدالدین میرمحمدحسینی اعضای هیات تحریریه
9 ریچارد شارپ اعضای هیات تحریریه
10 حسن علیجانی مقدم اعضای هیات تحریریه
11 علیرضا خالو اعضای هیات تحریریه
12 مهران سیدرزاقی اعضای هیات تحریریه
13 محمد آزادی اعضای هیات تحریریه