مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Structural Engineering and Geotechnics
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] Scientific Journals Management System
آدرس وب سایت نشریه http://www.qjseg.ir/
صاحب امتیاز قزوین
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی عمران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 1 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهران سیدرزاقی مدیر مسئول
2 محمد آزادی مدیر داخلی
3 فریبرز ناطقی الهی سردبیر
4 عبدالرضا سروقد مقدم اعضای هیات تحریریه
5 هومبرتو واروم اعضای هیات تحریریه
6 فریبرز ناطقی الهی اعضای هیات تحریریه
7 پدرام صادقیان اعضای هیات تحریریه
8 سید مجدالدین میرمحمدحسینی اعضای هیات تحریریه
9 ریچارد شارپ اعضای هیات تحریریه
10 حسن علیجانی مقدم اعضای هیات تحریریه
11 علیرضا خالو اعضای هیات تحریریه
12 مهران سیدرزاقی اعضای هیات تحریریه
13 محمد آزادی اعضای هیات تحریریه