مشخصات نشریه
عنوان نشریه الهیات و معارف اسلامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://www.liau.ac.ir/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA.html#maref/
دفتر مجله لاهیجان
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7375
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 5 - زمستان 1392
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دفتر مجله
2 محمد علی قربانی مدیر مسئول
3 عبدالکریم عبداللهی نژاد سردبیر
4 علی اکبر ایزدی فرد اعضای هیات تحریریه
5 عبدالکریم عبداللهی نژاد اعضای هیات تحریریه
6 محمد حسن حائری اعضای هیات تحریریه
7 حسین ناصری مقدم اعضای هیات تحریریه
8 غفور خوئینی اعضای هیات تحریریه
9 عبدالله امیدی فرد اعضای هیات تحریریه
10 محمد علی قربانی اعضای هیات تحریریه
11 حسین آقابابایی اعضای هیات تحریریه
12 آیت ا... قربانی اعضای هیات تحریریه