مشخصات نشریه
عنوان نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Geography and Environmental Studies
آدرس وب سایت نشریه http://ges.iaun.ac.ir/
دفتر مجله نجف‌آباد
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-7845
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journals@iaun.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 36 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=fa&authuser=7&user=e7jS2FwAAAAJ
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر احمد خادم الحسینی مدیر مسئول
2 دکتر مهدی مومنی سردبیر
3 دکتر امیر گندمکار مدیر داخلی
4 دکتر حسین نظم فر اعضای هیات تحریریه
5 دکتر سید رامین غفاری اعضای هیات تحریریه
6 دکتر رضا مختاری اعضای هیات تحریریه
7 دکتر مجید ولی شریعت پناهی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر حسن بیک محمدی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر مهری اذانی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر اسماعیل نصیری هنده خاله اعضای هیات تحریریه