مشخصات نشریه
عنوان نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Geography and Environmental Studies
آدرس وب سایت نشریه http://ges.iaun.ac.ir/
صاحب امتیاز نجف‌آباد
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-7845
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journals@iaun.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 30 - مرداد 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر احمد خادم الحسینی مدیر مسئول
2 دکتر مهدی مومنی سردبیر
3 دکتر امیر گندمکار مدیر داخلی
4 دکتر حسن قره نژاد اعضای هیات تحریریه
5 دکتر سیروس شفقی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر سیمین تولایی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر عیسی ابراهیم زاده اعضای هیات تحریریه
8 دکتر حسن بیک محمدی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر مهری اذانی اعضای هیات تحریریه