مشخصات نشریه
عنوان نشریه Advances in Mathematical Finance and Application
آدرس وب سایت نشریه http://amfa.iau-arak.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز اراک
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه AMFA
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-5569
شاپا الکترونیکی -
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه amfa@iau-arak.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-12-16
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 2 - خرداد 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
ProQuest-MEDLINE-EBSCO-DOAJ-Chemical Abstract-Google Scholar
توضیحات پست الکترونیکی کمکی نشریه: editor.amfa@gmail.com
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد ایزدی خواه سردبیر
2 مجید زنجیردار مدیر مسئول
3 فرشید خجسته مدیر اجرایی
4 Ravi P. Agarwal اعضای هیات تحریریه
5 Donald Lien اعضای هیات تحریریه
6 Yiqing Chen اعضای هیات تحریریه
7 مجید اسحاقی گرجی اعضای هیات تحریریه
8 محمد حسن فطرس اعضای هیات تحریریه
9 محمد ایزدی خواه اعضای هیات تحریریه
10 مجید زنجیردار اعضای هیات تحریریه
11 محمود همت فر اعضای هیات تحریریه
12 رحمت اله محمدی پور اعضای هیات تحریریه
13 علی اصغر انوری رستمی اعضای هیات تحریریه
14 مهدی صادقی شاهدانی اعضای هیات تحریریه
15 سیروس مرادی اعضای هیات تحریریه
16 میر فیض فلاح شمس اعضای هیات تحریریه
17 حمیدرضا نویدی اعضای هیات تحریریه
18 رجبعلی کامیابی اعضای هیات تحریریه
19 بابک اسدی اعضای هیات تحریریه
20 شهرام افروغه ویراستار انگلیسی
21 عطیه باباخانی کارشناس نشریه