مشخصات نشریه
عنوان نشریه Advances in Mathematical Finance and Application
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://amfa.iau-arak.ac.ir/
دفتر مجله اراک
موضوع علوم انسانی / حسابداری و مالی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-5569
شاپا الکترونیکی 2645-4610
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه amfa@iau-arak.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 2 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
ProQuest-MEDLINE-EBSCO-DOAJ-Chemical Abstract-Google Scholar
توضیحات پست الکترونیکی کمکی نشریه: editor.amfa@gmail.com
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد ایزدی خواه سردبیر
2 مجید زنجیردار مدیر مسئول
3 فرشید خجسته مدیر اجرایی
4 Ravi P. Agarwal اعضای هیات تحریریه
5 Donald Lien اعضای هیات تحریریه
6 Yiqing Chen اعضای هیات تحریریه
7 مجید اسحاقی گرجی اعضای هیات تحریریه
8 محمد حسن فطرس اعضای هیات تحریریه
9 محمد ایزدی خواه اعضای هیات تحریریه
10 مجید زنجیردار اعضای هیات تحریریه
11 محمود همت فر اعضای هیات تحریریه
12 رحمت اله محمدی پور اعضای هیات تحریریه
13 علی اصغر انوری رستمی اعضای هیات تحریریه
14 مهدی صادقی شاهدانی اعضای هیات تحریریه
15 سیروس مرادی اعضای هیات تحریریه
16 میر فیض فلاح شمس اعضای هیات تحریریه
17 حمیدرضا نویدی اعضای هیات تحریریه
18 رجبعلی کامیابی اعضای هیات تحریریه
19 بابک اسدی اعضای هیات تحریریه
20 شهرام افروغه ویراستار انگلیسی
21 زهرا مداحی کارشناس نشریه