مشخصات نشریه
عنوان نشریه Advances in Mathematical Finance and Application
آدرس وب سایت نشریه http://amfa.iau-arak.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز اراک
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه AMFA
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-5569
شاپا الکترونیکی -
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه amfa@iau-arak.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-12-16
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 3 - شهریور 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات پست الکترونیکی کمکی نشریه: editor.amfa@gmail.com
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد ایزدی خواه سردبیر
2 مجید زنجیردار مدیر مسئول
3 فرشید خجسته مدیر اجرایی
4 Ravi P. Agarwal اعضای هیات تحریریه
5 مجید اسحاقی گرجی اعضای هیات تحریریه
6 محمد حسن فطرس اعضای هیات تحریریه
7 Yiqing Chen اعضای هیات تحریریه
8 محمد ایزدی خواه اعضای هیات تحریریه
9 مجید زنجیردار اعضای هیات تحریریه
10 محمود همت فر اعضای هیات تحریریه
11 رحمت اله محمدی پور اعضای هیات تحریریه
12 شهرام افروغه ویراستار انگلیسی
13 عطیه باباخانی کارشناس نشریه