مشخصات نشریه
عنوان نشریه جغرافیای طبیعی چشم‌انداز زاگرس
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Zagros Landscape
آدرس وب سایت نشریه http://zagros.iaub.ac.ir/
دفتر مجله بروجرد
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه چشم‌انداز زاگرس
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 41 - پاییز 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علیرضا شیخ الاسلامی مدیر مسئول
2 شهریار خالدی سردبیر
3 مهیار سجادیان مدیر داخلی
4 مهیار سجادیان مدیر اجرایی
5 اصغر نظریان اعضای هیات تحریریه
6 محمد تقی رضویان اعضای هیات تحریریه
7 شهریار خالدی اعضای هیات تحریریه
8 علیرضا شیخ الاسلامی اعضای هیات تحریریه
9 بهروز پروانه اعضای هیات تحریریه
10 نوذر قنبری اعضای هیات تحریریه
11 محمدجعفر زمردیان اعضای هیات تحریریه
12 شهرام روستایی اعضای هیات تحریریه
13 بهروز ساری صراف اعضای هیات تحریریه
14 بیژن رحمانی اعضای هیات تحریریه
15 فاطمه کوچکی نژاد ارم اعضای هیات تحریریه
16 مهیار سجادیان کارشناس نشریه
17 حسن قهری صارمی ویراستار ادبی نشریه
18 شهرام افروغه ویراستار انگلیسی
19 علیرضا شیخ الاسلامی مدیر هماهنگ کننده
20 مهیار سجادیان دبیر اجرایی
21 فاطمه حسینی بنی جنالی تایپیست
22 فاطمه حسینی بنی جمالی مدیر تولید محتوا
23 فاطمه حسینی بنی جمالی صفحه آرا
24 قاطمه حسینی بنی جمالی دستیار مدیر اجرایی
25 فاطمه حسینی بنی جمالی گرافیست
26 فاطمه حسینی بنی جمالی کارمند نشریه