مشخصات نشریه
عنوان نشریه مهندسی مکانیک و ارتعاشات
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Mechanical Engineering and Vibration
آدرس وب سایت نشریه http://jvibme.semnaniau.ac.ir/
دفتر مجله سمنان
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
شاپا الکترونیکی ۲۴۲۳-۷۳۲۹
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jvibme@semnaniau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jvibme.semnaniau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات اقدام لازم برای نمایه کردن مجله در Google Scholar انجام شده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد جعفر استاد احمد قرابی مدیر مسئول
2 عبدالحسین فریدون سردبیر
3 احسان جمشیدی مدیر اجرایی
4 احسان جمشیدی مدیر داخلی
5 محمد رضا آشوری اعضای هیات تحریریه
6 جعفر اسکندری جم اعضای هیات تحریریه
7 انوشیروان فرشیدیان فر اعضای هیات تحریریه
8 داوود دومیری گنجی اعضای هیات تحریریه
9 میرسعید صفی زاده اعضای هیات تحریریه
10 سیف الله سعدالدین اعضای هیات تحریریه
11 رضا سلامی ناصریان اعضای هیات تحریریه
12 حسین بیسادی اعضای هیات تحریریه
13 شمسی پارسا ویراستار ادبی نشریه
14 شمسی پارسا ویراستار ادبی
15 مریم آذرنوش ویراستار انگلیسی
16 احسان جمشیدی ویراستار
17 احسان جمشیدی کارشناس نشریه
18 نادر رهبر دبیر تخصصی
19 علیرضا ارغوان دبیر تخصصی
20 محمد جواد رضوانی دبیر تخصصی