مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Linear and Topological Algebra Journal of Linear and Topological Algebra
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jlta.iauctb.ac.ir/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0201
شاپا الکترونیکی 2345-5934
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jlta@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jlta.iauctb.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 04 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات با توجه به تطبیق تاریخ هجری شمسی و تاریخ میلادی، شماره‌های این مجله بدون هیچ تاخیری منتشر می‌شوند. این مجله در ISC و Google Scholar نمایه شده است. همچنین، سایر نمایه‌های مجله در آدرس ذیل قابل مشاهده می‌باشند. http://jlta.iauctb.ac.ir/journal/indexing
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Hamidreza Rahimi مدیر مسئول
2 Hamidreza Rahimi سردبیر
3 Ghasem Soleimani Rad مدیر داخلی
4 Anthony To-Ming Lau اعضای هیات تحریریه
5 Krzysztof Jarosz اعضای هیات تحریریه
6 Alireza Medghalchi اعضای هیات تحریریه
7 Mahmoud Filali اعضای هیات تحریریه
8 Farhad Jafari اعضای هیات تحریریه
9 Hadi Kharaghani اعضای هیات تحریریه
10 Paul M. Gauthier اعضای هیات تحریریه
11 Gholamhossein Esslamzadeh اعضای هیات تحریریه
12 Themistocles M. Rassias اعضای هیات تحریریه
13 Mohammad Sadegh Asgari اعضای هیات تحریریه
14 Rajab Ali Borzooei اعضای هیات تحریریه
15 Silvestru S. Dragomir اعضای هیات تحریریه
16 Asadollah Aghajani اعضای هیات تحریریه
17 Nazanin Tahmasebi ویراستار ادبی
18 Ghasem Soleimani Rad کارشناس نشریه