مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Linear and Topological Algebra
آدرس وب سایت نشریه http://jlta.iauctb.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه JLTA
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0201
شاپا الکترونیکی 2345-5934
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jlta@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://jlta.iauctb.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 01 - اسفند 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات با توجه به تطبیق تاریخ هجری شمسی و تاریخ میلادی، شماره های این مجله بدون هیچ تاخیری منتشر می شوند. همچنین، نمایه های مجله در آدرس ذیل قابل مشاهده می باشند. http://jlta.iauctb.ac.ir/journal/indexing
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Hamidreza Rahimi مدیر مسئول
2 Hamidreza Rahimi سردبیر
3 Mohammad Sadegh Asgari مدیر داخلی
4 Anthony To-Ming Lau اعضای هیات تحریریه
5 Krzysztof Jarosz اعضای هیات تحریریه
6 Lajos Molnar اعضای هیات تحریریه
7 Alireza Medghalchi اعضای هیات تحریریه
8 Mahmoud Filali اعضای هیات تحریریه
9 Farhad Jafari اعضای هیات تحریریه
10 Hadi Kharaghani اعضای هیات تحریریه
11 Paul M. Gauthier اعضای هیات تحریریه
12 Gholamhossein Esslamzadeh اعضای هیات تحریریه
13 Mohammad Sadegh Asgari اعضای هیات تحریریه
14 Rajab Ali Borzooei اعضای هیات تحریریه
15 Silvestru S. Dragomir اعضای هیات تحریریه
16 Amin Mahmoodi اعضای هیات تحریریه
17 Oleg Gutik اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
18 Poom Kumam اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
19 Pasc Gavruta اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
20 Pasquale Vetro اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
21 Asadollah Aghajani اعضای مشورتی هیات تحریریه
22 Asma Ali اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
23 Ghasem Soleimani Rad دستیار سردبیر
24 Nazanin Tahmasebi ویراستار ادبی
25 Ghasem Soleimani Rad کارشناس نشریه