مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Linear and Topological Algebra Journal of Linear and Topological Algebra
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jlta.iauctb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه JLTA
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0201
شاپا الکترونیکی 2345-5934
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jlta@iauctb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://jlta.iauctb.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 04 - آذر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات با توجه به تطبیق تاریخ هجری شمسی و تاریخ میلادی، شماره های این مجله بدون هیچ تاخیری منتشر می شوند. همچنین، نمایه های مجله در آدرس ذیل قابل مشاهده می باشند. http://jlta.iauctb.ac.ir/journal/indexing
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Hamidreza Rahimi مدیر مسئول
2 Hamidreza Rahimi سردبیر
3 Ghasem Soleimani Rad مدیر داخلی
4 Anthony To-Ming Lau اعضای هیات تحریریه
5 Krzysztof Jarosz اعضای هیات تحریریه
6 Alireza Medghalchi اعضای هیات تحریریه
7 Mahmoud Filali اعضای هیات تحریریه
8 Farhad Jafari اعضای هیات تحریریه
9 Hadi Kharaghani اعضای هیات تحریریه
10 Paul M. Gauthier اعضای هیات تحریریه
11 Gholamhossein Esslamzadeh اعضای هیات تحریریه
12 Themistocles M. Rassias اعضای هیات تحریریه
13 Mohammad Sadegh Asgari اعضای هیات تحریریه
14 Rajab Ali Borzooei اعضای هیات تحریریه
15 Silvestru S. Dragomir اعضای هیات تحریریه
16 Asadollah Aghajani اعضای هیات تحریریه
17 Amin Mahmoodi اعضای هیات تحریریه
18 Shervin Sahebi اعضای هیات تحریریه
19 Oleg Gutik اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
20 Poom Kumam اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
21 Pasc Gavruta اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
22 Vasile Berinde اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
23 Pasquale Vetro اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
24 Marko A. Rojas-Medar اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
25 Adnan Tercan اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
26 Asma Ali اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
27 Vishnu Narayan Mishra اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
28 Nazanin Tahmasebi ویراستار ادبی
29 Ghasem Soleimani Rad کارشناس نشریه