# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
2
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
3
شهر مجلسی
 
68
B
4
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A