# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
2
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
3
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
4
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+