مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های نوین در زمین لرزه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jnrs.iau-tnb.ac.ir/
دفتر مجله تهران شمال
موضوع علوم پایه / زمین‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه پژوهش های نوین در زمین لرزه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1499
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jnrs@iau-tnb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 35 - بهار 1394
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بهرام عکاشه سردبیر
2 بهرام عکاشه مدیر مسئول
3 پیمان صمدی مدیر اجرایی
4 محسن پورکرمانی اعضای هیات تحریریه
5 محمدرضا قیطانچی اعضای هیات تحریریه
6 مجید نبی بیدهندی اعضای هیات تحریریه
7 ایرج رساء اعضای هیات تحریریه
8 محمدرضا اسپهبد اعضای هیات تحریریه
9 حسین شیخی کاریزکی اعضای هیات تحریریه