مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Analytical Chemistry
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] شیمی تجزیه ایران
آدرس وب سایت نشریه http://ijac.iau-tnb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران شمال
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه IJAC
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5172
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijac@iau-tnb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 9 - شهریور 1394
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 امیر عبداله مهرداد شریف مدیر مسئول
2 حسین غفوریان سردبیر
3 محمدرضا کاشفی الاصل مدیر داخلی