مشخصات نشریه
عنوان نشریه فیزیولوژی و فن آوری پس از برداشت فرآورده های باغی
آدرس وب سایت نشریه http://www.postharvestjournal.ir/fa/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز شیراز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 91 - شماره 12 - اسفند 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه