مشخصات نشریه
عنوان نشریه بوم‌شناسی علفهای هرز
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Semi Annual Journal of Weed Ecology
آدرس وب سایت نشریه http://weed-ecology.sinaweb.net/
دفتر مجله مشهد
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه بوم‌شناسی علفهای هرز
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2283-1073
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه ecojournal@mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://js.mshdiau.ac.ir/JWE/
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 2 - زمستان 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 رضا صدرآبادی حقیقی مدیر مسئول
2 محمد حسن راشد محصل سردبیر
3 محمد بازوبندی اعضای هیات تحریریه
4 کیومرث بخش کلارستاقی اعضای هیات تحریریه
5 محمد حسن راشد محصل اعضای هیات تحریریه
6 رضا صدرآبادی حقیقی اعضای هیات تحریریه
7 حسین غدیری اعضای هیات تحریریه
8 رضا قربانی اعضای هیات تحریریه
9 حمید مدنی اعضای هیات تحریریه