مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات تطبیقی اندیشه های سیاسی واجتماعی امام خمینی(ره)
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه
صاحب امتیاز مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-23
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 داود سبزی مدیر اجرایی
2 محمد حسین جمشیدی اعضای هیات تحریریه
3 محمد سالار کسرائی اعضای هیات تحریریه
4 علی شیرخانی اعضای هیات تحریریه
5 محمد رحیم عیوضی سردبیر
6 علی مرشدی زاد اعضای هیات تحریریه
7 اکبر اشرفی اعضای هیات تحریریه
8 محمد رضا دهشیری اعضای هیات تحریریه
9 علی محمد حاضری اعضای هیات تحریریه
10 مرتضی محمودی اعضای هیات تحریریه