مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات تطبیقی اندیشه های عرفانی واخلاقی امام خمینی (ره)
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه مطالعات تطبیقی اندیشه های عرفانی واخلاقی امام خمینی (ره)
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات طرح تعاون مصوبه هفتمین کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش مورخ 22/2/99
وضعیت غیر فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 داود سبزی مدیر داخلی
2 جواد حقیر مددی مدیر مسئول
3 فاطمه طباطبائی سردبیر
4 هادی وکیلی اعضای هیات تحریریه
5 سید محسن میری اعضای هیات تحریریه
6 عبد الرضا مظاهری اعضای هیات تحریریه
7 سید محمود یوسف ثانی اعضای هیات تحریریه
8 قربان علمی اعضای هیات تحریریه
9 مهدی گرجیان اعضای هیات تحریریه
10 اسماعیل منصوری لاریجانی اعضای هیات تحریریه