مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات تطبیقی اندیشه های فقهی حقوقی امام خمینی (ره)
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات طرح تعاون مصوبه هفتمین کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش مورخ 22/2/99
وضعیت غیر فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 صادق مرادی مدیر مسئول
2 داود سبزی مدیر داخلی
3 محمد جعفری هرندی سردبیر
4 محمد حسن صادقی مقدم اعضای هیات تحریریه
5 احمد باقری اعضای هیات تحریریه
6 احمد شمس اعضای هیات تحریریه
7 سید محمد حسینی اعضای هیات تحریریه
8 ابوالقاسم نقیبی اعضای هیات تحریریه
9 اصغر عربیان اعضای هیات تحریریه
10 حمید مسجد سرائی اعضای هیات تحریریه
11 داود سبزی مدیر اجرایی