# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
2
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+