# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
2
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C