# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
3
علی آبادکتول
 
0
C
4
واحد بندر انزلی
 
0
C
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
11
چالوس
 
0
C
12
تهران مرکزی
 
0
C
13
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
14
تهران شمال
 
0
C
15
ساوه
 
0
C
16
گرمسار
 
0
C
17
واحد کازرون
 
0
C
18
تنکابن
 
0
C
19
تهران مرکزی
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
0
C
21
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
22
ساوه
 
0
C
23
اراک
 
0
C
24
شهرضا
 
0
C
25
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
26
یزد
 
0
C
27
چالوس
 
0
C
28
ساوه
 
0
C
29
جیرفت
 
0
C
30
شیراز
 
0
C
31
تهران شمال
 
0
C
32
واحد ارومیه
 
0
C
33
بندرعباس
 
0
C
34
تهران شمال
 
0
C
35
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
36
اراک
 
0
C
37
اراک
 
0
C
38
بیرجند
 
0
C
39
لاهیجان
 
0
C
40
اسلامشهر
 
0
C
41
تهران شمال
 
0
C
42
چالوس
 
0
C
43
خوی
 
0
C
44
شاهرود
 
0
C
45
فیروزآباد
 
0
C
46
تهران جنوب
 
0
C
47
کرج
 
0
C
48
سنندج
 
0
C
49
چالوس
 
0
C
50
جیرفت
 
0
C
51
ماهشهر
 
0
C
52
شوشتر
 
0
C
53
بروجرد
 
0
C
54
تهران مرکزی
 
0
C
55
بوشهر
 
0
C
56
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
57
دزفول
 
0
C
58
تهران مرکزی
 
0
C
59
شاهرود
 
0
C
60
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
61
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
62
آشتیان
 
0
C
63
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
64
تهران مرکزی
 
0
C
65
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
66
تهران شمال
 
0
C
67
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
68
ورامین
 
0
C
69
تهران شمال
 
0
C
70
شاهرود
 
0
C
71
کرج
 
0
C
72
فسا
 
0
C
73
لاهیجان
 
0
C
74
شهر قدس
 
0
C
75
لاهیجان
 
0
C
76
زاهدان
 
0
C
77
ملایر
 
0
C
78
کرج
 
0
C
79
آشتیان
 
0
C
80
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
81
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
82
بوشهر
 
0
C
83
اراک
 
0
C
84
شوشتر
 
0
C
85
شبستر
 
0
C
86
تهران جنوب
 
0
C
87
کرج
 
0
C
88
چالوس
 
0
C
89
چالوس
 
0
C
90
تهران مرکزی
 
0
C
91
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
92
شیراز
 
0
C
93
کرج
 
0
C
94
شیراز
 
0
C
95
ورامین
 
0
C
96
تهران مرکزی
 
0
C
97
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
98
گچساران
 
0
C
99
شیراز
 
0
C
100
شوشتر
 
0
C
101
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
102
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
103
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
104
تهران مرکزی
 
0
C
105
تهران شمال
 
0
C
106
ابهر
 
0
C
107
تهران مرکزی
 
0
C
108
تنکابن
 
0
C
109
تهران غرب
 
0
C
110
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
111
تهران جنوب
 
0
C
112
بوشهر
 
0
C
113
قشم
 
0
C
114
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
115
یاسوج
 
0
C
116
تهران شمال
 
0
C
117
شاهرود
 
0
C
118
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
119
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
120
گرمسار
 
0
C
121
تهران مرکزی
 
0
C
122
تهران جنوب
 
15
C
123
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
124
ابهر
 
15
C
125
ورامین
 
15
C
126
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
127
تهران جنوب
 
20
C
128
تهران جنوب
 
20
C
129
خرم آباد
 
20
C
130
اراک
 
20
C
131
تاکستان
 
22
C
132
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
133
تهران جنوب
 
24
C
134
مراغه
 
25
C
135
واحد الکترونیکی
 
26
C
136
تهران مرکزی
 
26
C
137
تبریز
 
27
C
138
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
139
تهران شمال
 
30
C
140
کرج
 
30
C
141
اراک
 
30
C
142
تهران جنوب
 
30
C
143
تاکستان
 
32
C
144
یزد
 
34
C
145
قم
 
34
C
146
زرند
 
35
C
147
اهواز
 
40
C
148
خمینی شهر
 
42
C
149
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
150
مشهد
 
42
C
151
اهر
 
44
C
152
تهران مرکزی
 
45
C
153
اهر
 
46
C
154
مشهد
 
46
C
155
مشهد
 
46
C
156
کرج
 
47
C
157
تهران مرکزی
 
48
C
158
سمنان
 
50
C
159
بجنورد
 
50
C
160
آستارا
 
50
C
161
واحدکرج
 
52
C
162
تاکستان
 
52
C
163
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
164
شوشتر
 
54
C
165
آزادشهر
 
55
C
166
سنندج
 
56
C
167
ابهر
 
56
C
168
آزادشهر
 
58
C
169
شوشتر
 
58
C
170
لاهیجان
 
59
C
171
تهران جنوب
 
59
C
172
دزفول
 
59
C
173
قائم‌شهر
 
60
C
174
فیروزکوه
 
60
C
175
دهاقان
 
60
C
176
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
177
آیت الله آملی
 
60
C
178
محلات
 
60
C
179
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
180
مشهد
 
60
C
181
تهران شمال
 
60
C
182
قم
 
60
C
183
شاهرود
 
60
C
184
مشهد
 
60
C
185
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
186
اسلامشهر
 
61
C
187
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
188
گرمسار
 
62
C
189
سنندج
 
62
C
190
مشهد
 
63
C
191
رودهن
 
63
C
192
تاکستان
 
64
C
193
اهواز
 
64
C
194
گرمسار
 
66
B
195
گرمسار
 
66
B
196
تهران شمال
 
66
B
197
زنجان
 
66
B
198
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
199
شهر قدس
 
67
B
200
کرج
 
67
B
201
دامغان
 
67
B
202
ساری
 
67
B
203
ارسنجان
 
68
B
204
خوی
 
69
B
205
تهران شمال
 
70
B
206
پرند
 
70
B
207
شوشتر
 
71
B
208
اهواز
 
71
B
209
زنجان
 
71
B
210
کرج
 
72
B
211
اهر
 
72
B
212
نجف‌آباد
 
73
B
213
تهران شمال
 
73
B
214
ساری
 
73
B
215
قزوین
 
73
B
216
گرمسار
 
73
B
217
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
218
دامغان
 
74
B
219
مرودشت
 
74
B
220
تاکستان
 
74
B
221
لارستان
 
74
B
222
تنکابن
 
74
B
223
مرودشت
 
74
B
224
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
225
شوشتر
 
75
B
226
بابل
 
75
B
227
ورامین
 
76
B
228
نجف‌آباد
 
76
B
229
شاهرود
 
76
B
230
همدان
 
76
B
231
ساوه
 
76
B
232
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
233
گرمسار
 
76
B
234
اهواز
 
77
B
235
همدان
 
78
B
236
همدان
 
78
B
237
تهران مرکزی
 
79
B
238
رشت
 
79
B
239
نجف‌آباد
 
79
B
240
شیراز
 
79
B
241
بجنورد
 
79
B
242
تهران شمال
 
79
B
243
بروجرد
 
79
B
244
اراک
 
79
B
245
کرج
 
79
B
246
ملایر
 
79
B
247
بناب
 
79
B
248
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
249
نجف‌آباد
 
79
B
250
سمنان
 
79
B
251
مرودشت
 
79
B
252
تهران مرکزی
 
80
A
253
قزوین
 
80
A
254
گرگان
 
80
A
255
علوم دارویی
 
81
A
256
شیراز
 
81
A
257
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
258
اهواز
 
81
A
259
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
260
مبارکه
 
81
A
261
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
262
گرمسار
 
81
A
263
رودهن
 
81
A
264
اهواز
 
81
A
265
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
266
تهران مرکزی
 
81
A
267
شوشتر
 
82
A
268
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
269
مرودشت
 
82
A
270
علوم دارویی
 
82
A
271
کرج
 
82
A
272
تبریز
 
82
A
273
شهرکرد
 
82
A
274
سبزوار
 
82
A
275
خمینی شهر
 
83
A
276
رودهن
 
83
A
277
مشهد
 
84
A
278
شهرکرد
 
84
A
279
تهران مرکزی
 
84
A
280
قم
 
84
A
281
نجف‌آباد
 
84
A
282
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
283
تبریز
 
84
A
284
خلخال
 
84
A
285
اراک
 
85
A
286
قزوین
 
85
A
287
پژوهشگران جوان
 
85
A
288
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
289
نور
 
85
A
290
بوشهر
 
85
A
291
اهواز
 
86
A
292
کرج
 
86
A
293
کرج
 
86
A
294
رودهن
 
86
A
295
رودهن
 
86
A
296
نجف‌آباد
 
86
A
297
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
298
فیروزکوه
 
86
A
299
رشت
 
86
A
300
تهران مرکزی
 
86
A
301
مرودشت
 
86
A
302
تنکابن
 
87
A
303
شهر مجلسی
 
87
A
304
تهران جنوب
 
87
A
305
لاهیجان
 
87
A
306
کرج
 
88
A
307
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
308
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
309
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
310
ساری
 
89
A
311
شهر مجلسی
 
89
A
312
تبریز
 
89
A
313
میانه
 
89
A
314
مرودشت
 
89
A
315
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
316
تبریز
 
89
A
317
شهر مجلسی
 
89
A
318
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
319
دهاقان
 
89
A
320
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
321
شهرکرد
 
89
A
322
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
323
بروجرد
 
90
A+
324
تهران جنوب
 
91
A+
325
رشت
 
91
A+
326
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
327
یاسوج
 
91
A+
328
تهران مرکزی
 
91
A+
329
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
330
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
331
تهران جنوب
 
91
A+
332
تهران پزشکی
 
91
A+
333
جیرفت
 
91
A+
334
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
335
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
336
رشت
 
92
A+
337
دامغان
 
92
A+
338
قزوین
 
92
A+
339
تبریز
 
92
A+
340
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
341
مرودشت
 
92
A+
342
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
343
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
344
قوچان
 
93
A+
345
تنکابن
 
93
A+
346
شهرضا
 
93
A+
347
تهران جنوب
 
93
A+
348
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
349
قزوین
 
93
A+
350
دهاقان
 
93
A+
351
رودهن
 
93
A+
352
اراک
 
93
A+
353
شهرضا
 
93
A+
354
مرودشت
 
93
A+
355
مرودشت
 
93
A+
356
اراک
 
94
A+
357
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
358
تنکابن
 
96
A+
359
رشت
 
96
A+
360
بابل
 
96
A+
361
تهران جنوب
 
96
A+
362
تبریز
 
96
A+
363
گرگان
 
96
A+
364
ملایر
 
96
A+
365
تبریز
 
96
A+
366
مرودشت
 
96
A+
367
تهران مرکزی
 
96
A+
368
بابل
 
96
A+
369
تهران مرکزی
 
96
A+
370
مرودشت
 
96
A+
371
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
372
دندانپزشکی
 
96
A+
373
لاهیجان
 
96
A+
374
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
375
جیرفت
 
96
A+
376
جهرم
 
96
A+
377
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
378
بوشهر
 
96
A+
379
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
380
اهواز
 
96
A+
381
گرگان
 
96
A+
382
تبریز
 
96
A+
383
جیرفت
 
96
A+
384
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
385
کرمانشاه
 
98
A+
386
شیراز
 
98
A+
387
شهر قدس
 
98
A+
388
تهران مرکزی
 
98
A+
389
مشهد
390
اصفهان (خوراسگان)
391
لامرد
392
مشهد
393
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
394
شهر مجلسی
395
رشت
396
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
397
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی