# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
3
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
4
واحد بندر انزلی
 
0
C
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
8
چالوس
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
12
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
13
ساوه
 
0
C
 
34
C
14
گرمسار
 
0
C
 
0
C
15
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
16
تنکابن
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
19
ساوه
 
0
C
 
0
C
20
اراک
 
0
C
 
0
C
21
شهرضا
 
0
C
 
0
C
22
یزد
 
0
C
 
0
C
23
چالوس
 
0
C
 
0
C
24
ساوه
 
0
C
 
0
C
25
جیرفت
 
0
C
 
0
C
26
شیراز
 
0
C
 
0
C
27
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
28
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
29
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
30
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
31
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
32
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
33
اراک
 
0
C
 
0
C
34
اراک
 
0
C
 
0
C
35
بیرجند
 
0
C
 
0
C
36
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
37
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
38
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
39
چالوس
 
0
C
 
0
C
40
خوی
 
0
C
 
0
C
41
شاهرود
 
0
C
 
0
C
42
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
43
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
44
کرج
 
0
C
 
0
C
45
سنندج
 
0
C
 
0
C
46
چالوس
 
0
C
 
0
C
47
جیرفت
 
0
C
 
0
C
48
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
49
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
50
بوشهر
 
0
C
 
0
C
51
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
52
دزفول
 
0
C
 
0
C
53
شاهرود
 
0
C
 
0
C
54
آشتیان
 
0
C
 
0
C
55
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
56
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
57
ورامین
 
0
C
 
64
C
58
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
59
شاهرود
 
0
C
 
0
C
60
کرج
 
0
C
 
0
C
61
فسا
 
0
C
 
44
C
62
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
63
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
64
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
65
زاهدان
 
0
C
 
0
C
66
ملایر
 
0
C
 
0
C
67
آشتیان
 
0
C
 
0
C
68
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
69
بوشهر
 
0
C
 
0
C
70
اراک
 
0
C
 
0
C
71
شوشتر
 
0
C
 
70
B
72
شبستر
 
0
C
 
0
C
73
چالوس
 
0
C
 
0
C
74
چالوس
 
0
C
 
0
C
75
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
76
شیراز
 
0
C
 
0
C
77
کرج
 
0
C
 
0
C
78
شیراز
 
0
C
 
0
C
79
ورامین
 
0
C
 
0
C
80
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
81
گچساران
 
0
C
 
0
C
82
شوشتر
 
0
C
 
0
C
83
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
84
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
85
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
86
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
87
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
88
ابهر
 
0
C
 
0
C
89
تنکابن
 
0
C
 
0
C
90
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
91
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
92
بوشهر
 
0
C
 
60
C
93
قشم
 
0
C
 
0
C
94
یاسوج
 
0
C
 
0
C
95
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
96
شاهرود
 
0
C
 
68
B
97
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
98
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
99
گرمسار
 
0
C
 
0
C
100
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
101
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
102
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
103
ورامین
 
15
C
 
0
C
104
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
105
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
106
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
107
تاکستان
 
22
C
 
58
C
108
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
109
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
110
مراغه
 
25
C
 
74
B
111
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
112
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
113
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
114
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
115
کرج
 
30
C
 
0
C
116
اراک
 
30
C
 
0
C
117
تاکستان
 
32
C
 
62
C
118
یزد
 
34
C
 
76
B
119
قم
 
34
C
 
68
B
120
زرند
 
35
C
 
0
C
121
اهواز
 
40
C
 
60
C
122
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
123
مشهد
 
42
C
 
58
C
124
اهر
 
44
C
 
0
C
125
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
126
اهر
 
46
C
 
0
C
127
مشهد
 
46
C
 
56
C
128
کرج
 
47
C
 
72
B
129
آستارا
 
50
C
 
63
C
130
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
131
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
132
شوشتر
 
54
C
 
72
B
133
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
134
شوشتر
 
58
C
 
76
B
135
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
136
دزفول
 
59
C
 
0
C
137
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
138
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
139
دهاقان
 
60
C
 
70
B
140
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
141
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
142
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
143
شاهرود
 
60
C
 
70
B
144
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
145
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
146
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
147
گرمسار
 
62
C
 
82
A
148
سنندج
 
62
C
 
84
A
149
مشهد
 
63
C
 
48
C
150
تاکستان
 
64
C
 
62
C
151
اهواز
 
64
C
 
74
B
152
گرمسار
 
66
B
 
74
B
153
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
154
زنجان
 
66
B
 
78
B
155
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
156
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
157
دامغان
 
67
B
 
86
A
158
ساری
 
67
B
 
0
C
159
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
160
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
161
پرند
 
70
B
 
88
A
162
کرج
 
72
B
 
72
B
163
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
164
قزوین
 
73
B
 
86
A
165
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
166
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
167
دامغان
 
74
B
 
78
B
168
مرودشت
 
74
B
 
66
B
169
شوشتر
 
75
B
 
75
B
170
بابل
 
75
B
 
81
A
171
ورامین
 
76
B
 
77
B
172
شاهرود
 
76
B
 
77
B
173
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
174
اهواز
 
77
B
 
80
A
175
همدان
 
78
B
 
78
B
176
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
177
رشت
 
79
B
 
83
A
178
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
179
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
180
ملایر
 
79
B
 
85
A
181
سمنان
 
79
B
 
73
B
182
مرودشت
 
79
B
 
82
A
183
قزوین
 
80
A
 
87
A
184
گرگان
 
80
A
 
84
A
185
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
186
شیراز
 
81
A
 
72
B
187
اهواز
 
81
A
 
82
A
188
شوشتر
 
82
A
 
86
A
189
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
190
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
191
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
192
کرج
 
82
A
 
82
A
193
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
194
سبزوار
 
82
A
 
80
A
195
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
196
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
197
قم
 
84
A
 
81
A
198
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
199
اراک
 
85
A
 
75
B
200
قزوین
 
85
A
 
81
A
201
نور
 
85
A
 
73
B
202
اهواز
 
86
A
 
80
A
203
کرج
 
86
A
 
84
A
204
مرودشت
 
86
A
 
84
A
205
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
206
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
207
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
208
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
209
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
210
ساری
 
89
A
 
83
A
211
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
212
تبریز
 
89
A
 
94
A+
213
میانه
 
89
A
 
89
A
214
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
215
دهاقان
 
89
A
 
88
A
216
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
217
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
218
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
219
رشت
 
91
A+
 
96
A+
220
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
221
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
222
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
223
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
224
رشت
 
92
A+
 
92
A+
225
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
226
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
227
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
228
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
229
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
230
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
231
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
232
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
233
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
234
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
235
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
236
اراک
 
94
A+
 
92
A+
237
رشت
 
96
A+
 
94
A+
238
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
239
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
240
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
241
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
242
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
243
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
244
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
245
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
246
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
247
مشهد
248
اصفهان (خوراسگان)
249
لامرد
250
مشهد
251
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
252
شهر مجلسی
 
68
B
253
رشت
254
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
255
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی