# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
3
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
4
واحد بندر انزلی
 
0
C
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
11
چالوس
 
0
C
 
0
C
12
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
13
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
14
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
15
ساوه
 
0
C
 
34
C
16
گرمسار
 
0
C
 
0
C
17
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
18
تنکابن
 
0
C
 
0
C
19
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
21
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
22
ساوه
 
0
C
 
0
C
23
اراک
 
0
C
 
0
C
24
شهرضا
 
0
C
 
0
C
25
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
26
یزد
 
0
C
 
0
C
27
چالوس
 
0
C
 
0
C
28
ساوه
 
0
C
 
0
C
29
جیرفت
 
0
C
 
0
C
30
شیراز
 
0
C
 
0
C
31
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
32
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
33
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
34
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
35
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
36
اراک
 
0
C
 
0
C
37
اراک
 
0
C
 
0
C
38
بیرجند
 
0
C
 
0
C
39
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
40
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
41
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
42
چالوس
 
0
C
 
0
C
43
خوی
 
0
C
 
0
C
44
شاهرود
 
0
C
 
0
C
45
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
46
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
47
کرج
 
0
C
 
0
C
48
سنندج
 
0
C
 
0
C
49
چالوس
 
0
C
 
0
C
50
جیرفت
 
0
C
 
0
C
51
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
52
شوشتر
 
0
C
 
0
C
53
بروجرد
 
0
C
 
0
C
54
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
55
بوشهر
 
0
C
 
0
C
56
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
57
دزفول
 
0
C
 
0
C
58
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
59
شاهرود
 
0
C
 
0
C
60
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
61
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
62
آشتیان
 
0
C
 
0
C
63
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
64
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
65
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
66
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
67
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
68
ورامین
 
0
C
 
64
C
69
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
70
شاهرود
 
0
C
 
0
C
71
کرج
 
0
C
 
0
C
72
فسا
 
0
C
 
44
C
73
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
74
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
75
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
76
زاهدان
 
0
C
 
0
C
77
ملایر
 
0
C
 
0
C
78
کرج
 
0
C
 
0
C
79
آشتیان
 
0
C
 
0
C
80
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
81
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
82
بوشهر
 
0
C
 
0
C
83
اراک
 
0
C
 
0
C
84
شوشتر
 
0
C
 
70
B
85
شبستر
 
0
C
 
0
C
86
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
87
کرج
 
0
C
 
78
B
88
چالوس
 
0
C
 
0
C
89
چالوس
 
0
C
 
0
C
90
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
91
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
92
شیراز
 
0
C
 
0
C
93
کرج
 
0
C
 
0
C
94
شیراز
 
0
C
 
0
C
95
ورامین
 
0
C
 
0
C
96
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
97
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
98
گچساران
 
0
C
 
0
C
99
شیراز
 
0
C
 
0
C
100
شوشتر
 
0
C
 
0
C
101
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
102
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
103
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
104
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
105
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
106
ابهر
 
0
C
 
0
C
107
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
108
تنکابن
 
0
C
 
0
C
109
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
110
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
111
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
112
بوشهر
 
0
C
 
60
C
113
قشم
 
0
C
 
0
C
114
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
115
یاسوج
 
0
C
 
0
C
116
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
117
شاهرود
 
0
C
 
68
B
118
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
119
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
120
گرمسار
 
0
C
 
0
C
121
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
122
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
123
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
124
ابهر
 
15
C
 
0
C
125
ورامین
 
15
C
 
0
C
126
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
127
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
128
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
129
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
130
اراک
 
20
C
 
58
C
131
تاکستان
 
22
C
 
58
C
132
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
133
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
134
مراغه
 
25
C
 
74
B
135
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
136
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
137
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
138
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
139
کرج
 
30
C
 
0
C
140
اراک
 
30
C
 
0
C
141
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
142
تاکستان
 
32
C
 
62
C
143
یزد
 
34
C
 
76
B
144
قم
 
34
C
 
68
B
145
زرند
 
35
C
 
0
C
146
اهواز
 
40
C
 
60
C
147
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
148
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
149
مشهد
 
42
C
 
58
C
150
اهر
 
44
C
 
0
C
151
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
152
اهر
 
46
C
 
0
C
153
مشهد
 
46
C
 
67
B
154
مشهد
 
46
C
 
56
C
155
کرج
 
47
C
 
72
B
156
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
157
سمنان
 
50
C
 
57
C
158
بجنورد
 
50
C
 
71
B
159
آستارا
 
50
C
 
63
C
160
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
161
تاکستان
 
52
C
 
47
C
162
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
0
C
163
شوشتر
 
54
C
 
72
B
164
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
165
سنندج
 
56
C
 
77
B
166
ابهر
 
56
C
 
0
C
167
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
168
شوشتر
 
58
C
 
76
B
169
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
170
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
171
دزفول
 
59
C
 
0
C
172
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
173
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
174
دهاقان
 
60
C
 
70
B
175
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
176
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
177
محلات
 
60
C
 
0
C
178
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
179
مشهد
 
60
C
 
66
B
180
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
181
قم
 
60
C
 
73
B
182
شاهرود
 
60
C
 
70
B
183
مشهد
 
60
C
 
39
C
184
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
185
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
186
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
187
گرمسار
 
62
C
 
82
A
188
سنندج
 
62
C
 
84
A
189
مشهد
 
63
C
 
48
C
190
رودهن
 
63
C
 
70
B
191
تاکستان
 
64
C
 
62
C
192
اهواز
 
64
C
 
74
B
193
گرمسار
 
66
B
 
74
B
194
گرمسار
 
66
B
 
76
B
195
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
196
زنجان
 
66
B
 
78
B
197
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
198
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
199
کرج
 
67
B
 
82
A
200
دامغان
 
67
B
 
86
A
201
ساری
 
67
B
 
0
C
202
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
203
خوی
 
69
B
 
69
B
204
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
205
پرند
 
70
B
 
88
A
206
شوشتر
 
71
B
 
68
B
207
اهواز
 
71
B
 
70
B
208
زنجان
 
71
B
 
80
A
209
کرج
 
72
B
 
72
B
210
اهر
 
72
B
 
74
B
211
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
212
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
213
ساری
 
73
B
 
85
A
214
قزوین
 
73
B
 
86
A
215
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
216
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
217
دامغان
 
74
B
 
78
B
218
مرودشت
 
74
B
 
66
B
219
تاکستان
 
74
B
 
82
A
220
لارستان
 
74
B
 
80
A
221
تنکابن
 
74
B
 
81
A
222
مرودشت
 
74
B
 
80
A
223
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
224
شوشتر
 
75
B
 
75
B
225
بابل
 
75
B
 
81
A
226
ورامین
 
76
B
 
77
B
227
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
228
شاهرود
 
76
B
 
77
B
229
همدان
 
76
B
 
66
B
230
ساوه
 
76
B
 
74
B
231
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
232
گرمسار
 
76
B
 
88
A
233
اهواز
 
77
B
 
80
A
234
همدان
 
78
B
 
80
A
235
همدان
 
78
B
 
78
B
236
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
237
رشت
 
79
B
 
83
A
238
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
239
شیراز
 
79
B
 
72
B
240
بجنورد
 
79
B
 
72
B
241
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
242
بروجرد
 
79
B
 
72
B
243
اراک
 
79
B
 
80
A
244
کرج
 
79
B
 
75
B
245
ملایر
 
79
B
 
85
A
246
بناب
 
79
B
 
79
B
247
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
248
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
249
سمنان
 
79
B
 
73
B
250
مرودشت
 
79
B
 
82
A
251
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
252
قزوین
 
80
A
 
87
A
253
گرگان
 
80
A
 
84
A
254
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
255
شیراز
 
81
A
 
72
B
256
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
257
اهواز
 
81
A
 
82
A
258
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
259
مبارکه
 
81
A
 
86
A
260
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
261
گرمسار
 
81
A
 
86
A
262
رودهن
 
81
A
 
70
B
263
اهواز
 
81
A
 
91
A+
264
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
265
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
266
شوشتر
 
82
A
 
86
A
267
تبریز
 
82
A
 
91
A+
268
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
269
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
270
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
271
کرج
 
82
A
 
82
A
272
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
273
سبزوار
 
82
A
 
80
A
274
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
275
رودهن
 
83
A
 
76
B
276
مشهد
 
84
A
 
88
A
277
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
278
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
279
قم
 
84
A
 
81
A
280
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
281
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
282
تبریز
 
84
A
 
91
A+
283
خلخال
 
84
A
 
81
A
284
اراک
 
85
A
 
75
B
285
قزوین
 
85
A
 
81
A
286
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
287
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
288
نور
 
85
A
 
73
B
289
بوشهر
 
85
A
 
81
A
290
اهواز
 
86
A
 
80
A
291
کرج
 
86
A
 
84
A
292
کرج
 
86
A
 
74
B
293
رودهن
 
86
A
 
74
B
294
رودهن
 
86
A
 
80
A
295
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
296
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
297
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
298
رشت
 
86
A
 
86
A
299
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
300
مرودشت
 
86
A
 
84
A
301
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
302
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
303
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
304
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
305
کرج
 
88
A
 
92
A+
306
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
307
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
308
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
309
ساری
 
89
A
 
83
A
310
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
311
تبریز
 
89
A
 
94
A+
312
میانه
 
89
A
 
89
A
313
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
314
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
315
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
316
تبریز
 
89
A
 
94
A+
317
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
318
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
319
دهاقان
 
89
A
 
88
A
320
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
321
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
322
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
323
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
324
رشت
 
91
A+
 
96
A+
325
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
326
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
327
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
328
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
329
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
330
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
331
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
332
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
333
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
334
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
335
رشت
 
92
A+
 
92
A+
336
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
337
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
338
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
339
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
340
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
341
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
342
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
343
قوچان
 
93
A+
 
88
A
344
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
345
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
346
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
347
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
348
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
349
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
350
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
351
اراک
 
93
A+
 
37
C
352
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
353
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
354
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
355
اراک
 
94
A+
 
92
A+
356
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
357
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
358
رشت
 
96
A+
 
94
A+
359
بابل
 
96
A+
 
81
A
360
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
361
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
362
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
363
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
364
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
365
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
366
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
367
بابل
 
96
A+
 
90
A+
368
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
369
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
370
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
371
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
372
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
373
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
374
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
375
جهرم
 
96
A+
 
82
A
376
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
377
بوشهر
 
96
A+
 
88
A
378
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
379
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
380
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
381
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
382
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
383
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
384
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
385
شیراز
 
98
A+
 
84
A
386
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
387
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
388
مشهد
389
اصفهان (خوراسگان)
390
لامرد
391
مشهد
392
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
393
شهر مجلسی
 
68
B
394
رشت
395
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
396
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی